Impressora multifuncio

Barcelona 28-01-2018

Regalo impressora multifuncio HP, la funció de impressió no funciona, però l'escàner sí.

Ho vols? li vols demanar?